บริษัทกำจัดปลวก

กำจัดปลวก บริษัทกำจัดปลวก เหยื่อกำจัดปลวกNEMESIS

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บริษัทกำจัดปลวกของเราได้มีโปรโมชั่นพิเศษ ราคาถูกบริษัทได้เราได้จัดให้มีโปรโมชั่นเสริมสำหรับสัญญาบริการกำจัดปลวก คือ แถมสัญญากำจัดแมลงรำคาญให้ฟรีอีก 1 ปี หลังจากปลวกที่เข้าทำลายบ้านท่านหายแล้วโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30-60 วัน ส่วนบ้านที่ไม่มีปลวกเข้าทำลาย แต่ได้ติดตั้งระบบป้องกันปลวกไว้  ทางเราจะสามารถเริ่มการกำจัดแมลงรำคาญเช่น มด แมลงสาบ ยุง และอื่นๆ ให้ท่านได้เลย ^_^

โทร. 086-7561620  หรือ 085-3425682  ทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น.

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กำจัดปลวกไม่ใช้สารเคมี บทความวิชาการ เรื่อง ปลวกและการป้องกันกาจัดโดยใช้สารสกัดจากพืช

                     บทความวิชาการ

                           เรื่อง ปลวกและการป้องกันกาจัดโดยใช้สารสกัดจากพืช
     โดย งานอารักขาพืช สถาบันเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๒๐๒ หมู่ ๑๗ ตาบล พิชัย อาเภอ เมือง จังหวัดลาปาง     ปลวกเป็นแมลงที่อยู่กันเป็นสังคมมีสามวรรณะคือ ๑.ปลวก สืบพันธุ์ คือปลวกตัวผู้และตัวเมียตามปกติในรังจะพบปลวกคู่นี้ทาหน้าที่ผสมพันธุ์และสืบพันธุ์ ตัวผู้เรียกว่าราชาปลวก และตัวเมียเรียกว่า ราชินีปลวก ออกไข่เกิดเป็น ปลวก ชนิดต่างๆ นอกจากนี้ ปลวก สืบพันธุ์ยังมีหน้าที่ กระจาย พันธุ์และสร้างอาณาจักรใหม่ ปลวกชนิดนี้มีปีกทั้งตัวผู้และตัวเมียเรียกว่าแมลงเม่า เมื่อจับคู่ผสมพันธุ์แล้วจะสลัดปีก และเลือกสถานที่เหมาะสมเพื่อสร้างรัง และเกิดเป็นอาณาจักร ใหม่ต่อไป ๒.ปลวกงานเป็นปลวกตัวเล็กไม่มีปีก และไม่มีตา อาศัยอยู่ในดินหรือเนื้อไม้ ที่มันกัดและทาลาย มีหน้าที่ก่อสร้าง หาอาหารมาเลี้ยงปลวกวรรณะอื่นๆ ปลวกชนิดนี้จะทางานทุกอย่างภายในรัง ๓.ปลวกทหารเป็นปลวกที่มีหัวโตและขากรรไกรขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการต่อสู้ ไม่มีปีก ไม่มีตา ปลวกชนิดนี้มีหน้าที่ปกป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับรัง ศัตรูสาคัญของมัน คือ มด แต่ละวรรณะแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน ปลวกมีหลายชนิดจากรายงานพบว่ามีปลวกทั้งหมดกว่า 2,000ชนิด มีเพียง 148 ชนิดที่เข้าทาลายอาคาร และมี 80 ชนิดที่อาจเป็นศัตรู สาหรับในประเทศไทยได้มีการสารวจพบว่ามีปลวกอยู่ ๒๗ สกุล ๗๔ ชนิด ปลวกแบ่งตามที่อยู่อาศัยได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้คือ
1.ปลวกที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ (Wood dweller termites) จะอยู่เฉพาะในไม้บนดินเท่านั้น ไม้อาจมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ แบ่งปลวกจาพวกนี้ได้เป็น 2 ชนิด คือ
1.1. ปลวกไม้เปียก (damp-wood termites) เป็นปลวกที่ต้องการความชื้นในการดารงชีวิตสูง ได้แก่ปลวกที่อาศัยอยู่กับไม้ผุ ในสภาพที่ค่อนข้างเย็น ได้แก่ ปลวกในสกุล  Glyptotermes,Neotermes และ เป็นต้น Kalotermes 
1.2.ปลวกไม้แห้ง (dry-wood termites) เป็นปลวกที่ชอบอาศัยอยู่ในที่แห้งแล้ง ต้องการความชื้นเล็กน้อยในการดารงชีพ มักพบอาศัยอยู่ในท่อนไม้แห้ง เช่นไม้ที่นามาเป็นโครงสร้างอาคารบ้านเรือน และเป็นพวกที่ทาความเสียหายร้ายแรงต่ออาคารบ้านเรือนและเครื่องเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

เอกสารอ้างอิง
..อรุณ โสตถิกุล และ พิทยา สรวมศิริ

บริษัท NiceBugservice บริการกำจัดปลวกระดับมืออาชีพ โดยไม่มีการใช้สารเคมี ปลวกไม่หายยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ให้บริการสำรวจหน้างานฟรี!!!

ติดต่อเราที่ด่วน 086-7561620 หรือที่ 085-3425682  ^_^

วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จุดเด่นบริการของเรา

 
กำจัดหนู
ให้บริการระดับมืออาชีพ

จุดเด่นบริการของเรา


*ท่านติดต่อมาหาเรา ทางเราจะส่งนักวิชาการเข้าไปสำรวจให้ท่านโดยไม่คิดค่าบริการ ฟรี!!!

*เรารับรองว่าระบบ เนเมซิส NEMESIS และการให้บริการของนักวิชาการของเรา จะทำการติดตั้งระบบป้องกันปลวก พร้อมกับกำจัดปลวกที่เข้าทำลายบ้านท่านให้หายขาดอย่างแน่นอน

*นักวิชาการของเราทุกท่าน จบการศึกษาจากทางด้าน เกษตรศาสตร์ และกีฏวิทยา โดยตรงจึงมีความชำนาญในการใช้สารเคมี และรู้ลักษณะนิสัยของแมลง ปลวก มด หนู เป็นอย่างดี

*มั่นใจ ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และเสียงรบกวน หรืออย่างอื่นที่ขัดต่อการใช้ชีวิตประจำวัน / บริการกำจัดปลวกด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ (กรมป่าไม้)

*จึงทำให้ท่านอุ่นใจตลอดอายุสัญญา กับประสิทธิภาพของการกำจัดปลวกที่ได้ผล ป้องกันและต่อต้านการกลับมา  เพราะเราจะดูแลตลอดอายุสัญญาและตลอดอายุการรับประกัน

ติดต่อเรา   โทร 0867561620 หรือ 0853425682 ให้บริการทุกวัน ^_^

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

ถึงฤดูขยายอาณาเขตของปลวกแล้ว!

แมลงเม่า

ราชาปลวก
แมลงเม่า

 

หลายท่านคงได้เห็นแมลงเม่ามาบ้างเมื่อไม่นานมานี้

เนื่องจากฝนตก ในช่วงที่อากาศร้อน ประชากรปลวกภายในรังหนาแน่น ความชื้นได้ บรรยากาศเป็นใจ นางพญาปลวกจึงให้ตัวอ่อนกลายเป็นแมลงเม่า เพื่อที่จะสร้างอาณาจักรปลวกหรือรังปลวกแห่งใหม่

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกขึ้นในบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าว และเมื่อฝนเริ่มเบาลงผมจึงได้เห็นประชากรแมลงเม่า ที่บินออกมามากมาย เมื่อแมลงเมาบินเล่นไฟ หรือ จับคู่กันได้บนอากาศ (แมลงเม่าสลัดปีก) ต่อมาทั้งคู่ก็จะหาที่สงบๆ โดยส่วนมากจะมุดลงใต้ดิน ถ้าเป็นปลวกสายพันธุ์ทำลายบ้าน แต่ก็จะมีที่ ที่ผมพบเจอ อันนี้ส่วนน้อยนะครับ อาจจะจับคู่ทำรังปลวกภายในกองไม้หรือบริเวณเก็บกล่องกระดาษจำนวนมาก ที่เจอส่วนมากจะเป็นห้องใต้บันได เป็นต้น 

*เมื่อท่านพบเจอแมลงเม่าบริเวณบ้าน หรือได้เข้าไปในบ้านแล้ว ให้พึงระวังไว้เลยว่าอาจมีปลวกมาสร้างอาณาจักรอยู่ใต้ดินบริเวณบ้าน หรือภายในบ้านท่านแล้ว


© เราสามารถป้องกันบ้านก่อนปลวกเข้าทำลาย และสามารถกำจัดปลวกที่เข้าทำลายแล้ว โดยไม่ใช้สารเคมี ปลวกล่มสลายรังอย่างแน่นอน 100%


บริษัท ไนซ์ บั๊ก เซอร์วิส จำกัด   Nice Bug Service Co.,Ltd
พบปัญหาเรื่องปลวก หนู และแมลงรำคาญ ปรึกษาเราได้ที่
โทร 0867561620 หรือ 0853425682 (ให้บริการทุกวัน 08.30น.-21.00น.)
ยินดีให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างาน ฟรี!!!
facebook >> https://www.facebook.com/Nicebugservice 
 

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อย่าปล่อยให้ปัญหาปลวกและแมลงรำคาญทำให้ท่านเหนื่อยใจ

  ปล่อยให้ปัญหาปลวกและแมลงเป็นหน้าที่เรา

   หลายครั้งที่พบปัญหาปลวกเข้าทำลายบ้านลูกค้า โดยผลจากการทำลายนั้นเสียหายเยอะมาก 

   ในบทความนี้ผมจะอธิบายว่าทำไมบ้านของลูกค้าที่โดนปลวกเข้าทำลาย ถึงเสียหายหนักมาก

     สาเหตุที่บ้านโดนปลวกเข้าทำลาย จนเกิดความเสียหายมากมายกับตัวบ้าน จึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากมาย ในการปรับปรุงบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ หลักหมื่น หลักแสน บางหลังโดนหนักถึงหลักล้านก็มี
    

   สาเหตุที่จะอธิบายนี้เอามาจากประสบการณ์ผมโดยตรง ผิดถูก ก็ชี้แนะด้วยนะครับ ^_^
  • เกิดจากการชอบนำไม้หรือกล่องกระดาษที่ไม่ได้ใช้งาน มาวางกองไว้รอบนอกบริเวณบ้าน ซึ่งเปลือกไม้หรือกล่องกระดาษนั้น เป็นอาหารที่ชื่นชอบของปลวกมาก เพราะมันกินง่ายและย่อยได้ง่ายเมื่อมันทำเส้นทางเข้าสู่กองไม้หรือกล่องกระดาษแล้ว ก็อาจจะทำเส้นทางเข้าไปในบ้านท่านเพื่อหาอาหารเพิ่มเติมก็เป็นได้ 
  • ลูกค้าที่ไม่ได้ติดตั้งระบบป้องกันปลวก ควรตรวจสอบบ้านอย่างน้อย 45-60 วันครั้ง ซึ่งการตรวจสอบนั้นควรใช้ความรอบครอบ และความชำนาญในการสำรวจ  (แนะนำนักวิชาการของเรา) ^_^ เพราะว่าการทำเส้นทางเข้าทำลายของ ปลวกจะชอบความเงียบ ความมืด และความชื้น ซึ่งการเข้าทำลายของปลวกสายพันธ์ทำลายบ้าน (Coptotermes) จะเข้ากินจากด้านในของอาหารโดยที่เราไม่รู้ตัว จึงทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบ้านมากมาย เมื่อเรารู้ตัวอีกทีก็เหนื่อยใจ
  • ลูกค้าพบการเข้าทำลายของปลวกด้วยตนเองแล้ว แต่เลือกจะใช้การกำจัดด้วยตนเอง โดยใช้เคมีที่ซื้อตามทั้งตลาดนั่นเอง การกำจัดนี้ทำให้ปลวกตายก็จริง แต่ปลวกจะตายเท่าที่โดนสารเคมีที่ท่านฉีด เมื่อปลวกตัวอื่นรู้ถึงอันตรายก็จะไม่ทำลายบริเวณนั้นอีก แต่อย่าลืมนางพญาปลวกไม่ได้โดนสารเคมีที่ท่านฉีดด้วย นางพญาปลวกสามารถผลิตไข่ได้มากถึง 2หมื่น ถึง 3หมื่นฟองต่อวันเลยทีเดียว เมื่อจุดที่ท่านสเปย์เคมีไว้ปลวกเข้าทำลายไม่ได้ ปลวกก็จะทำเส้นทางใหม่เพื่อเข้าทำลายบ้านของท่าน บ้านของท่านจึงเกิดเส้นทางเข้าทำลายของปลวกขึ้นอีกหลายจุด และในจุดเดิมเมื่อสารเคมีที่ท่านได้ฉีดปลวกไว้สลายไป ปลวกก็จะเข้าทำลายในเส้นทางเก่าอีก ด้วยเหตุนี้ปลวกจึงสร้างความเสียหายให้แก่บ้านท่านมากมาย
  • รู้ว่าปลวกเข้าทำลายแล้วแต่ก็ยังนิ่งเฉย เพราะคิดว่าการจ้างบริษัทกำจัดปลวกนั้น จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมาก แต่จริงๆแล้วการที่นิ่งเฉยต่อการเข้าทำลายของปลวก จะทำให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านของท่านมากกว่า ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการของบริษัทกำจัดปลวก 5-10 เท่า
      ขอบคุณครับที่อ่านถึงตรงนี้ ^_^  จริงๆมีอีกหลายสาเหตุแต่ไว้หลักๆเท่านี้ก่อนครับ
*โดยส่วนมาก 95% ผมจะเจอสาเหตุที่ปลวกได้เข้าทำลายบ้านจนเกิดความเสียหายหนักมาก ถึงกับต้องปรับปรุงบ้านใหม่ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ สาเหตุหลักก็มาจาก 4 ข้อด้านบนที่ผมได้กล่าวมา 


  ท่านอาจได้ความรู้ในบทความนี้ไม่มากก็น้อย ขอบคุณที่อ่านจนจบ ^_^
เรายินดีให้คำปรึกษา และสำรวจหน้างานให้ท่านฟรี
สนใจบริการกำจัดปลวกและแมลงรำคาญระดับมืออาชีพของเรา 
โทร 0867561620 หรือ 0853425682 (ให้บริการทุกวัน 08.30น.-21.00น.)

facebook >>https://www.facebook.com/Nicebugservice
Email >> nicebugservice1@gmail.com
94/100 ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 10250 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

บริการกำจัดปลวกบ้านลูกค้าย่านห้วยขวาง

บริการกำจัดปลวก

  เข้าให้บริการกำจัดปลวกลูกค้าย่านห้วยขวาง

   หลังจากลูกค้าที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนี้ ได้พบกลับปัญหาการเข้าทำลายของปลวกอย่างหนักเป็นเวลานาน 

  โดยปลวกนั้นได้เข้าทำลายเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านในจุดต่างๆ และที่หนักที่สุดคือฝ้าเพดาน ซึ่งปลวกได้เข้าทำลายฝ้า ชั้น 1 ทั้งหมด    - -"   ดังภาพประกอบ
ปลวกกิน
ปลวกเข้าทำลาย
    ในวันที่ทีมนักวิชาการเข้าไปสำรวจ เพื่อหาจุดที่ติดตั้งสถานีกำจัดปลวกภายในบ้าน และติดตั้งสถานีป้องกันและกำจัดปลวกภายในดินนอกตัวบ้าน ก็พบกับช่างที่ลูกค้าจ้างมาเพื่อประเมินการเข้าปรับปรุงฝ้าของบ้านหลังนี้ด้วย ^^  แต่ก่อนที่จะปรับปรุงทางนักวิการจึงแจ้งว่า ขอให้ทางเราทำการล่มสลายรังปลวกก่อนครับ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมานไม่เกิน 45-60 วัน

ทางดินของปลวก
   สังเกตดีๆบริเวณด้านใต้ซิงค์ล้างมือ ข้างๆท่อน้ำทิ้ง จะเห็นเส้นทางของปลวกอย่างชัดเจน ซึ่งปลวกได้ทำทางเดินดินมาเพื่อทำลายของที่เคยติดตั้งไว้ด้านใต้ซิงค์ล้างจาน ที่เห็นเครื่องมือวางอยู่นั่นไม่ใช่ของทางนักวิชาการเรานะครับ ^^


ฝ้าเพดานที่ปลวกทำลาย
     ในภาพคือช่างได้ทำการรื้อฝ้าเพดานที่โดนปลวกเข้าทำลายออกแล้ว ซึ่งลูกค้าจะในของใหม่มาติดตั้งหลังจากนักวิชาการของเรายืนยันการล่มรังของปลวกครับหาเส้นทางเข้าทำลายของปลวก
   นักวิชาการได้หาเส้นทางการเข้าทำลายของปลวก ภายในบ้านเพื่อที่จะกำหนดจุดติดตั้งสถานีกำจัดปลวก ระบบเนเมซิส (NEMESIS) ภาพต่อเป็นการติดตั้ง


ติดตั้งระบบกำจัดปลวกเนเมซิส
   ทำการติดตั้งกล่องสถานีกำจัดปลวก ในภาพคือได้ทำการเติมเหยื่อเพื่อกำจัดปลวกแล้ว และทำการปิดสถานีให้เรียบร้อย

ติดตั้งระบบกำจัดปลวกเนเมซิส
  ในภาพ เมื่อกำหนดจุดที่จะติดตั้งสถานีแล้ว ก็ทำการติดตั้งระบบเนเมซิส (NEMESIS) เพื่อกำจัดปลวก
เมื่อทำการติดตั้งสถานีกำจัดปลวกที่ติดตั้งไว้ภายในบ้าน ติดตั้งสถานีป้องกันและกำจัดปลวกในดินรอบตัวบ้านเรียบร้อยแล้ว นักวิชาการก็จะทำรายงาน และกำหนดวันเข้าบริการครั้งต่อไปให้  ลูกค้าทราบ

สนใจบริการของเราติดต่อได้ที่
โทร 0867561620 หรือ 0853425682 (ให้บริการทุกวัน 08.30น.-21.00น.)
ยินดีให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างาน ฟรี!

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สถานีกำจัดปลวกที่เราติดตั้งไว้ในบ้านช่วงระยะกำจัดปลวก

สถานีกำจัดปลวก

ปลวก
สถานีกำจัดปลวกภายในบ้าน

  เมื่อปลวกได้เข้าทำลายบ้านท่านแล้ว

   ระบบเนเมซิส NEMESIS  จะมีสถานีกำจัดปลวกที่นักวิชาการของเราจะทำการติดตั้งภายในบ้านลูกค้าเพื่อกำจัดปลวก

   1. ก่อนที่จะทำการติดตั้งระบบกำจัดปลวก เนเมซิส NEMESIS นักวิชาการของเรา จะทำการสำรวจเส้นทางที่ปลวกเข้าทำลายบ้าน เพื่อวางแผนในการติดตั้งสถานีกำจัดปลวก ว่าต้องใช้กี่สถานีจึงเหมาะสม และหาจุดในการติดตั้งที่ดี เพื่อให้การกำจัดปลวกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   2. เมื่อนักวิชาการแจ้งลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงจุดที่จะทำการติดตั้งระบบกำจัดปลวก เนเมซิส NEMESIS เรียบร้อยแล้ว ก็จะลงมือติดตั้งสถานีกำจัดปลวก โดยใช้เทปกาวยึดติดสถานีไว้ ทำการใส่เหยื่อในสถานี และปิดฝาสถานีเรียบร้อย ซึ่งเทปกาวที่เราใช้และสถานีกำจัดปลวกจะไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่บ้านลูกค้าแน่นอน ส่วนเหยื่อกำจัดปลวก ที่เราใส่ไว้ในสถานีกำจัดปลวกจะไม่มีกลิ่น ไม่มีสารพิษ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของลูกค้าและสัตว์เลี้ยง 100%
   3. ทำการสรุปผลการติดตั้งสถานีกำจัดปลวก และประเมินระยะเวลาล่มรังปลวก โดยทำเป็นรายงานเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันนั้นเลยครับ
ปลวก
ติดตั้งสถานีกำจัดปลวก


*ต่อไปจะแนะนำถึงระบบป้องกันและกำจัดปลวกที่ตั้งไว้ภายนอกรอบตัวบ้าน

ปลวกนอกบ้าน
สถานีป้องกันและกำจัดปลวกภายนอก 

    สถานีป้องกันและกำจัดปลวกที่ติดตั้งไว้ภายในดิน

   ระบบเนเมซิส จะมีสถานีป้องกันและกำจัดปลวกที่ติดตั้งไว้ในดินหรือคอนกรีตเพื่อที่จะป้องกันปลวกรังใหม่เข้าทำลายบ้าน

   1. ในสถานีจะประกอบไปด้วย ตัวสถานี ฝาสำหรับปิด และไม้เหยื่อ โดยตัวสถานีจะมีช่องทางเพื่อให้ปลวกเข้ามาทำลายไม้เหยื่อได้ มีฝาที่แข็งแรงและปิดสนิท เพื่อป้องกันแสง (ปลวกไม่ชอบแสง) ส่วนไม้เหยื่อ จะมีร่องเพื่อให้พื้นที่ในการเข้าทำลายของปลวกมากขึ้น บางท่านถามว่า ทำไมปลวกถึงเลือกไม้เหยื่อก่อน แทนที่จะเลือกไม้บ้าน เพราะว่าไม้เหยื่อของเรากินได้ง่ายกว่าปลวกชอบ ไม่มีเหตุที่ต้องเข้าไปทำลายไม้บ้านที่กินยากครับ
   2. นักวิชาการจะสำรวจจุดที่จะทำการติดตั้งสถานีรอบตัวบ้าน สถานีกำจัดปลวกในดิน (Ingroung Station) จะอยู่ห่างจากตัวบ้านประมาณ 1 เมตร และสถานีแต่ละตัวจะห่างกันประมาณจุดละ 4-5 เมตร เมื่อทำการแจ้งลูกค้า เมื่อแจ้งลูกค้าให้ทราบแล้ว ก็จะทำการขุดเพื่อติดตั้งสถานีกำจัดปลวก ส่วนบ้านลูกค้าที่รอบนอกมีพื้นคอนกรีต เราก็จะฝังสถานีป้องกันและกำจัดปลวก (Corring Station)
โดยใช้เครื่อเจาะพื้นคอนกรีตหัวเพชร ทำการเจาะเป็นรูปทรงกระบอก โดยไม่ทำให้พื้นแตกร้าว ทำการใส่ไม้เหยื่อ และปิดด้วยฝาสแตนเลสอย่างดี
   3. นักวิชาการจะทำรายงาน เพื่อแจ้งจุดที่ติดตั้งสถานี และแจ้งวันที่จะเข้าสำรวจ โดยระยะกำจัดปลวก เราจะเข้าทุก 15 วัน/ครั้ง ต่อมาเมื่อนักวิชาการได้แจ้งลูกค้าว่าปลวกล่มรังเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 วันโดยประมาณขึ้นอยู่กับขนาดของรังปลวก ก็จะปรับเป็นระยะดูแลคือเข้า 30 วัน/ครั้ง ประมาณ 2-3 ครั้ง ก็จะปรับเป็นระยะปลอดภัย คือเข้า 45-60 วัน/ครั้ง ขึ้นอยู่กับระบบที่ติดตั้งไว้ ถ้าเต็มรูปแบบก็จะเข้า 60 วัน/ครั้ง เต็มรูปแบบคือ นักวิชาการสามารถติดตั้งสถานีป้องกันและกำจัดปลวก นอกตัวบ้านได้ครบถ้วน โดยทุกสถานีห่างจากตัวบ้าน 1 เมตร และแต่ละสถานีห่างกัน 4-5 เมตร
   4. นักวิชาการจะทำรายงานส่งลูกค้าทุกครั้งในวันที่เข้าสำรวจ และจะแจ้งวันที่จะเข้าสำรวจครั้งต่อไปให้ลูกค้าทราบเลย โดยยึดวันที่ลูกค้าสะดวกเป็นหลัก    
 
*ปล่อยให้ปัญหาปลวกที่เข้าทำลายบ้านท่านเป็นหน้าที่ของเรา
บริษัท ไนซ์ บั๊ก เซอร์วิส จำกัด   Nice Bug Service Co.,Ltd
ยินดีให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี!
โทร.0867561620 หรือ 0853425682 (ให้บริการทุกวัน 08.30น.-21.00น.)
หรือ
facebook >>https://www.facebook.com/Nicebugservice
Email
nicebugservice1@gmail.com
วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ปลวกบุกเข้าบ้านเราได้อย่างไร

   ความรู้เรื่องปลวก

  ปลวกตัวเล็กแต่ความเสียหายไม่ใช่เล็กๆ

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการเข้าทำลายของปลวก

   ปลวกจะแบ่งเป็นหลากหลายสายพันธ์ครับ มีทั้งสร้างรังให้เห็นเหนือดิน และที่อยู่ใต้ดิน 90% ของปลวกที่เข้าทำลายบ้านก็คือ ปลวกที่อาศัยอยู่ใต้ดิน เมื่อเราสร้างบ้านไว้บนดิน ปลวกก็จะเข้าสู่บ้านของเราจากพื้นดิน โดยอาศัยรอยแตกร้าวที่เกิดจากการทรุดตัวของบ้าน (ซึ่งปัญหานี้ผมก็พบเจอกับลูกค้าหลายท่านบ่อยครับ)  โดยปลวกจะสร้างทางเดินดินเพื่อออกไปหาอาหาร ปลวกพวกนี้จะไม่ชอบแสง มันจะทำทางเดินดินผ่านจุดที่มืด เงียบสงบ และความชื้นก็เป็นจุดเสี่ยงเหมื่อนกัน เมื่อเข้ามาเจอแหล่งอาหารแล้วก็จะเริ่มทำลายโดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะการเข้าทำลายของปลวกนั่นเกิดขึ้นจากด้านใน โดยเมื่อรู้ตัวอีกทีก็เสียหายมากแล้ว

บริการกำจัดปลวก
ปล่อยให้ปัญหาปลวกเป็นหน้าที่ของเรา

   หลายคนอาจสงสัย ว่าทำไมคอนโดฯสูง 20-30 ชั้น ยังมีปลวกที่อาศัยอยู่ใต้ดินขึ้นไปทำลายได้อีก ปลวกเป็นแมลงที่มีความฉลาด และปรับตัวได้ดี โดยธรรมชาติปลวกงานจะเป็นผู้ทำหน้าที่หาอาหาร และมีปลวกทหารคอยคุ้มกันอันตราย จากพวกมดเป็นต้น  แต่เมื่อแหล่งอาหารย้ายไปอยู่ที่สูง เช่นชั้น 20-30 ปลวกก็จะปรับวิธีการหาอาหาร โดยการสร้างรังย่อยโดยหาพื้นที่ ที่มีความชื้น จุดอับ และเงียบสงบ ดังนั้นการใช้ระบบฉีดพ่นหรือฉีดปลวกลงสู่พื้นดินเพื่อจะทำให้ดินเป็นพิษ ก็ไม่มีผลต่อรังย่อยเลย
นอกเสียจากจะใช้ระบบเหยื่อ ที่อาศัยพฤติกรรม ในการลำเลียงอาหารเพื่อกระจายเหยื่อให้กับสมาชิกภายในรัง จึงทำให้เกิดการล่มสลายรังปลวกในที่สุด (อ่านได้ตามบทความที่เคยเขียนไว้เดิม) หรือคลิ๊ก >> ปลวก


วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ปล่อยให้ปัญหาปลวกที่เข้าทำลายบ้านท่าน เป็นหน้าที่ของเรา (บริการกำจัดปลวกหาย 100%)

   การเข้าทำลายของปลวกสายพันธ์ทำลายบ้าน Coptotermas ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเลยนะครับเพราะว่าปลวกชนิดนี้จะเข้าทำลาย ไม้ กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงฝ้าเพดาน โดยที่เราไม่ทันรู้ตัว เพราะว่าการเข้าทำลายของปลวกชนิดนี้ จะเริ่มกินจากด้านใน จึงทำให้ท่านไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติ แล้วจะรู้ตัวอีกทีคือ ภายในโดนทำลายไปมากแล้ว เฟอร์นิเจอร์นั้นหรือฝ้าเพดาน จะต้องทำการเปลี่ยนใหม่อย่างเดียว

ปลวกดังในภาพ  ปลวกได้เข้ามาทางรอยแตกของพื้นหรือผนัง อาจจะเกิดจากการทรุดตัวของบ้านเอง อันนี้ผมพบบ่อยครับ แล้วมันก็เข้าทำลาย เฟอร์นิเจอร์ ที่ตั้งอยู่บริเวณนี้โดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว และรู้ตัวอีกทีเมื่อพบความผิดปกติคือ มีดิน สีไม้ผิดแปลกจากเดิม เหมือนมีความชื้น และก็พบตัวปลวก แต่มันก็สายไปแล้วเนื่องจากปลวกได้เข้าทำลายจากด้านใน จนเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิมแล้ว จึงเรียกช่างมารื้อออก และยังต้องทำความสะอาดผนังและพื้นที่ปลวกเจ้าตัวปัญหา นั้นนำดินเข้ามาด้วย - -"

งานโตเลยครับ

 ปล่อยให้ปัญหาปลวกเข้าทำลาย เป็นหน้าที่ของเรา บริษัท ไนซ์ บั๊ก เซอร์วิส จำกัด ติดต่อ   โทร 0867561620 หรือ 0853425682

ติดต่อสอบถามโทร. 0867561620 หรือ 0853425682 (ให้บริการทุกวัน 08.30น.-21.00น.)
facebook >>https://www.facebook.com/Nicebugservice
Email >> nicebugservice1@gmail.com 
94/100 ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 10250 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250